وزارت ,قانون مبارزه ,اجرایی قانون ,جمهوری اسلامی ,اجرایی قانون مبارزه

وبلاگ متون حقوقی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت
تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را به شرح زیر تصویب
نمودند:
ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : وبلاگ متون حقوقی
برچسب ها : وزارت ,قانون مبارزه ,اجرایی قانون ,جمهوری اسلامی ,اجرایی قانون مبارزه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : متن کامل آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاریخ تصویب : 1388/09/11