کیفری ,شاکی خصوصی

وبلاگ متون حقوقی ؛اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : وبلاگ متون حقوقی
برچسب ها : کیفری ,شاکی خصوصی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : نوشتاری حقوقی در باب ؛ امکان درخواست و اجرای قرار تامین خواسته در دعاوی کیفری